Facebook
EMERMED na YouTube EMERMED na Instagramie
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


Konsulting

Klientom poszukującym skutecznych rozwiązań lub nie mogącym poradzić sobie z istniejącymi problemami zapewniamy kompleksową obsługę konsultingową. Dostarczamy gotowe rozwiązania w zakresie pierwszej pomocy i systemów ratowniczych dla firm i instytucji. Analizujemy sytuację, potrzeby i możliwości Klienta, a następnie przygotowujemy najlepszy dla niego wariant, doradzamy oraz wspomagamy uruchomienie projektu.

Oferta konsultingowa Emermed to między innymi:
 •     tworzenie wymaganych przez prawo systemów pierwszej pomocy na terenie firm,

 •     analiza ryzyka i eliminacja zagrożeń w zakładach pracy,

 •     nadzór i tworzenie programów ochrony pracowników i systemów BHP,

 •     wspieranie istniejących służb BHP.


W ramach świadczenia stałych usług na rzecz zakładów pracy proponujemy:
 •     doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP,

 •     przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

 •     bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,

 •     pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP,

 •     sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,

 •     współudział w reprezentowaniu zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną,

 •     prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,

 •     doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,

 •     sporządzenie raz w roku analiz stanu BHP zawierających propozycje poprawy warunków pracy,

 •     przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy,

 •     udział w wykonywaniu badań środowiskowych,

 •     pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.

 

Bliższe informacje uzyskają Państwo w Dziale Szkoleń.

« powrót