Facebook
EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


Blog


05 sierpnia 2021

Rescue Team w Twojej firmie

Ilość osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie jest zależna od ryzykowności miejsca pracy oraz liczby zatrudnionych pracowników. A może by tak warto rozważyć pójście o krok dalej i stworzenie

w zakładzie pracy Rescue Team? Zorganizowanie takiego zespołu w przedsiębiorstwie daje wiele możliwości i po prostu warto go mieć.

 

Rescue Team – co to takiego?

Najprościej mówiąc (a raczej pisząc), jest to firmowa grupa ratownicza. Składa się z przeszkolonych osób, które są nastawione na cykliczne rozwijanie swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W przypadku większych grup warto wydzielić dowódców zespołów, którzy będą wykwalifikowani w szerszym zakresie. Stworzenie zespołu szybkiego reagowania jest najskuteczniejszą metodą zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach oraz zakładach pracy o podwyższonym ryzyku wypadkowym.

 

Co zyskasz, powołując Rescue Team w swojej firmie?

  • Dzięki zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa zmotywujesz swoich pracowników do pracy i podniesiesz ich wydajność
  • Zminimalizujesz koszty związane z wypadkami oraz odszkodowaniami
  • Polepszysz wizerunek przedsiębiorstwa jako firmy odpowiedzialnej społecznie

 

Rescue Team jako rozwój działań CSR-owych

Czy Twoja firma angażuje się w działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu? W dużych firmach i korporacjach, szczególnie tych międzynarodowych, jest to norma, średnie przedsiębiorstwa także coraz częściej włączają działania CSR-owe do swojej strategii. Nie ma jednak reguły, jeśli chodzi o mikro i małe przedsiębiorstwa – w tym przypadku najczęściej angażują się firmy ściśle związane z lokalną społecznością oraz otoczeniem. Bycie odpowiedzialnym społecznie jest inwestycją w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy, a także informowaniem o takich działaniach. Ma to szeroki wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa, wzrost konkurencyjności oraz kształtowanie przyjaznego miejsca pracy.

Jednym z narzędzi CSR są programy dla pracowników. Inwestycja w ich rozwój może przybierać różne formy. Mogą to być programy podnoszące kwalifikacje pracowników, takie jak kursy i szkolenia, programy integracyjne, programy związane z zarządzaniem różnorodnością i wyrównywaniem szans, np. usprawnienia dla osób niepełnosprawnych czy elastyczne formy zatrudnienia.

Powołanie Rescue Team jest zatem świetnym działaniem CSR-owym dla wewnętrznego otoczenia organizacji. Łączy zarówno podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie pierwszej pomocy, a wspólne zajęcia niewątpliwie pozytywnie wpłyną na wzajemną integrację i usprawnienie pracy zespołowej.

 

Rescue Team jako gwarancja bezpieczeństwa pracowników

Wierzymy, że jako pracodawca lub osoba zarządzająca, stawiasz bezpieczeństwo swoich pracowników na pierwszym miejscu. Utworzenie firmowego zespołu ratowniczego na pewno przełoży się na poczucie bezpieczeństwa
w zakładzie pracy, co może skutkować wzrostem wydajności. Rescue Team w firmie wpłynie na maksymalizację zysków poprzez minimalizację kosztów – zredukujesz wydatki związane z wypadkami i odszkodowaniami.

Przygotujemy Twojej firmy cykliczne spotkania i warsztaty, które będą z każdym szkoleniem rozwijane o kolejne pozoracje i coraz ciekawsze scenariusze, które dostosujemy do charakteru i specyfiki zakładu pracy. Podczas szkoleń warto przypominać pracownikom o wewnętrznych procedurach oraz sprzęcie, jaki jest dostępny w firmie, a także o jego lokalizacji.

 

Jak zatem sfinansować Rescue Team?

Każda większa firma posiada budżet dla pracowników. Jedne przedsiębiorstwa organizują zajęcia dodatkowe, np. koszykówkę, inne firmy podnoszą kwalifikacje pracowników poprzez naukę języków, a jeszcze inne organizują wyjazdy integracyjne. Przeszkolenie pracowników może zostać sfinansowane właśnie z tego budżetu.

 

Od czego zacząć tworzenie Rescue Team?

Najlepiej od kontaktu z nami, gdyż możemy kompleksowo przeprowadzić Twoją firmę przez cały proces.

  • Wykonamy audyt występujących na terenie przedsiębiorstwa zagrożeń
  • Przeszkolimy z zakresu pierwszej pomocy dostosowanej do specyfiki zakładu pracy
  • Przeprowadzimy cykliczne ćwiczenia i symulacje na terenie przedsiębiorstwa
  • Zorganizujemy szkolenia przypominające

Przygotowane przez nas programy szkoleniowe obejmują udzielanie pomocy zarówno bez specjalistycznego sprzętu, jak i z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań. Uczestnicy szkoleń ćwiczą na profesjonalnym sprzęcie ratowniczym i dydaktycznym. Uczymy również pracy zespołowej, zarządzania akcją ratowniczą do czasu przybycia służb zawodowych oraz przełamywania stresu i wewnętrznych barier.

 

Przygotujemy ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy. Skontaktuj się z naszym działem szkoleń tutaj.