Facebook
EMERMED na YouTube EMERMED na Instagramie
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


Blog


11 stycznia 2022

Nowoczesne podejście do bezpieczeństwa

Aby ten cel zrealizować firmy prowadzą szereg działań. Jest to proces, podstawą którego powinna być konsekwencja w realizowaniu założeń, szczególnie w firmach o zwiększonej wypadkowości, a więc zakładach produkcyjnych czy budowlanych. Jak pokazują dane GUS, co roku liczba wypadków w pracy spada. Głównym tego czynnikiem jest właśnie konsekwetna polityka firm i przedsiębiorstw, w tym dbanie o procedury, opdpowiedni sprzęt i wyposażenie.

Jak podaje GUS w raporcie z 2020 roku - ponad połowę przyczyn powodujących wypadki przy pracy stanowiło nieprawidłowe zachowanie się pracownika (60,8% wszystkich przyczyn), w tym niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności (26,1%) i zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem (23,3%). Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika było najrzadziej występującą przyczyną wypadków (1,7%). Dane te pokazują, jak dużą rolę w tych statystykach odgrywa tzw. czynnik ludzki. Można wyposażyć pracownika w dobry sprzęt ochronny i zapewnić mu bezpieczne środowisko pracy, ale bez refleksji w postępowaniu i tak może dojść do wypadku. Dlatego tak ważną rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa odgrywa edukacja.

Kursy pierwszej pomocy, szczególnie takie dostosowane do potrzeb danej branży, są dobrym narzędziem do osiągnięcia tego celu. Rozsądnie przygotowane pozoracje i scenariusze szkoleniowe, pokazujące co może się zdarzyć, mają niejednokrotnie działanie prewencyjne. Zaś jeśli już dojdzie do wypadku, szybko podjęte na miejscu zdarzenia działania, przyczyniają się niejednokrotnie do zmniejszenia skutków takiego zdarzenia, a tym samym absencji pracownika i kosztów z tym związanych. Warto zatem przy organizacji tego typu szkoleń poświęcić więcej uwagi dostosowaniu programu do potrzeb specyfiki środowiska pracy uczestników oraz znaleźć wykonawcę, dla którego będzie to równie ważne.

Dobrym pomysłem jest także skupianie pracowników wokół tzw. firmowych grup ratowniczych. Najczęściej są to osoby wyznaczane do udzielania pierwszej pomocy w firmie - zwykle lepiej w tym zakresie i regularnie szkolone. Mają również zapewniony dostęp do sprzętu ratowniczego, takiego jak dobrze wyposażone apteczki, czy AED, a także wiedzę w zakresie szczegółowych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie firmy. Członkowie takiej grupy ratowniczej, często stają się liderami bezpieczeństwa w zakładzie pracy, swoją postawą wpływając na wzrost bezpiecznych zachowań w swoim otoczeniu.

Kolejną, coraz bardziej popularną formą działania w tym zakresie, stają się tzw. safety day, czyli dni bezpieczeństwa organizowane w firmach i przedsiębiorstwach. Często jest to forma integracji lub eventu dla pracowników, ale jej tematem przewodnim jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Im ciekawszą przyjmie formułę, tym lepszy efekt zostanie osiągnięty. Ludzie często najlepiej edukują się właśnie przez zabawę.

Mamy nadzieję, że również w Waszych firmach bezpieczeństwo stanowi ważny aspekt ich funkcjonowania, a jeśli któreś z omówionych wyżej narzędzi, chcielibyście wdrożyć u Was – zachęcamy do kontaktu.