Facebook
EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


RODO - Klauzula informacyjna

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest operator serwisu:

Emermed® - Grzegorz Ernest Kaczmarski

ul. Kryształowa 33A, 01-356 Warszawa

NIP 1181435824, numer REGON 015591653

firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej

Kontakt do administratora danych:

Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych.
Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: iod@emermed.pl


Jakie dane przetwarzamy?

Zapisanie się na kurs lub zamówienie innej usługi świadczonej przez operatora wymaga podania danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie:

 

 

 

  • imię i nazwisko,

  • dane do korespondencji - adres,

  • dane kontaktowe - adres, numer telefonu,

  • płeć,

  • dane niezbędne do rozliczeń - dane firmy, dane do faktury (w tym numer NIP, nazwa i adres firmy),

  • adres IP.

Niektóre usługi wymagają podania dodatkowych danych (np. numer PESEL, dane o posiadanych zaświadczeniach, przynależność do jednostek itp).

 

Cel przetwarzania danych

  • wykonanie zamówionej usługi – organizacja i przeprowadzenie zamówionego przez Państwa kursu, warsztatów, ćwiczeń poligonowych, audytu
  • przygotowanie dokumentacji szkoleniowej i wydanie stosownych certyfikatów i zaświadczeń
  • dopełnienie wymogów ustawowych lub innych procedur związanych z przepisami aktualnie obowiązującego prawa

 


Informacje handlowe

 Jeżeli Państwo wyrazili zgodę na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i nie anulowali jej później - wysyłanie newslettera - okresowej informacji drogą elektroniczną o ofertach i promocjach operatora.

 

 

 Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Oferty i promocje mogą być dobrane (sprofilowane) geograficznie na podstawie Państwa miejscowości lub wcześniej wybranych produktów lub usług.

 


Podstawa prawna przetwarzania

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi, zamówienia lub wywiązanie się z umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Klient zgodnie z regulaminem Emermed.

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – na okresowe otrzymywanie informacji o ofertach i promocjach dobranych dla Klienta, wyrażona poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu rejestracji w serwisie operatora W każdej chwili można wypisać się z newslettera kontaktując się z nami poprzez adres e-mail podany przy informacjach o Administratorze Danych Osobowych na początku klauzuli informacyjnej.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy lub obowiązku prawnego narzuconego przez obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu - udostępniającym usługi teleinformatyczne, hostujące serwer aplikacji oraz bazy danych.

 

« powrót