Facebook
EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


Blog


23 listopada 2020

Jak pomóc w zwalczaniu pandemii COVID 19?

Jak pomóc w zwalczaniu pandemii COVID 19?
Kim jest i jak może pomóc ozdrowieniec?

Wirus Sars-Cov-2 spowodował wielkie zamieszanie, wzbudza strach i wywołuje chaos.
Tak zwana „pierwsza fala” zachorowań zamknęła nas w domu, odizolowała od społeczeństwa i zmusiła do zmiany wielu planów. W tym czasie, poza rzetelnym przestrzeganiem norm sanitarno-epidemiologicznych takich jak częste mycie i dezynfekcja rąk oraz zakrywanie nosa i ust obfitowała w gesty wzajemnej pomocy. Wspieraliśmy osoby starsze, potrzebującym dowoziliśmy niezbędne artykuły, medyków obdarowywano posiłkami z restauracji. Gestów solidarności było bardzo dużo. Ponieważ przez pewien czas placówki medyczne borykały się z deficytem preparatów odkażających i środków ochrony indywidualnej społeczeństwo „zakasało rękawy”. W prywatnych domach i różnego rodzaju zakładach szyto rozmaite maseczki, produkowano przyłbice, liczne firmy starały się pozyskać odpowiednich dostawców.
Aktualnie borykamy się z kolejnym, o wiele większym wzrostem liczby zachorowań i zgonów wywołanych tym wirusem. Bogatsi o wciąż pogłębianą wiedzę na temat tego patogenu stosujemy kolejne strategie i techniki, które pomogą nam uchronić siebie i innych przed zachorowaniem oraz umożliwią codzienne funkcjonowanie zbliżone do tego sprzed wybuchu pandemii.
Naukowcy i medycy wciąż walczą o zdrowie i życie pacjentów. Obserwujemy niemal nadludzkie starania rzeszy ludzi, trwa pogoń za opracowaniem skutecznej i bezpiecznej szczepionki, wciąż oglądamy obrazy przeciążonego i wyczerpanego personelu medycznego... a to wszystko, niejednokrotnie w zaciszu własnego, względnie bezpiecznego domu.
W takiej sytuacji wielu z nas zadaje sobie pytanie:
Jak mogę pomóc w walce z pandemią? Jak mogę pomóc medykom i pacjentom?

Bogatsi o zdobytą prze ten czas wiedzę i doświadczenie, w sytuacji gdy wielu z nas choruje lub ma tę chorobę już za sobą, możemy zrobić COŚ WIĘCEJ. Jako członkowie Grupy EMERMED, na stałe współpracujący z naszymi klientami, niejednokrotnie ludźmi wielkiego serca, wiemy, że duża część z Was chciałaby wesprzeć walkę z pandemią. Docierają do nas informacje o licznych aktywnościach jakie podejmujecie w tym celu. Teraz, do wszystkich gestów dobrej woli możemy dodać jeden z najpiękniejszych darów jaki człowiek może ofiarować potrzebującemu tj. krew ozdrowieńca. Już samo określenie brzmi wspaniale, prawda :-) ?
Jak to zrobić? Na początku należy odnaleźć najbliższe Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, a następnie postępować zgodnie z aktualnie panującymi w nim procedurami.

Pod linkiem znajduje się pełna lista teleadresowa:
https://www.gov.pl/web/nck/regionalne-centra-krwiodawstwa-krwiolecznictwa
W każdym województwie znajduje się przynajmniej jedno takie centrum.

Rys.1. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce

Jakie warunki powinniśmy spełnić? Czego powinniśmy się spodziewać? 

Przede wszystkim musimy spełnić podstawowe warunki krwiodawcy czyli ogólnie rzecz biorąc musimy być zdrowi. Nasza krew nie może zagrażać biorcy czyli osobie, której zostanie przetoczona. Istnieje naprawdę długa lista obostrzeń, ale nie musimy jej znać, wystarczy rzetelnie, zgodnie z prawdą wypełnić odpowiednią ankietę i resztę pozostawić w rękach personelu centrum.
Pod linkiem znajduje się wspomniana ankieta:
https://krwiodawcy.org/ankiety-dla-kandydatow-na-dawcow
Jaka jest droga krwiodawcy? Jak to się odbywa?

 

Rys. 2 Droga krwiodawcy2

Rys. 2 Droga krwiodawcy2

Wystarczy zaplanować kilka godzin lub po prostu jeden dzień wolny od pracy, co przysługuje każdemu pracownikowi, a regulowane jest przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. 

Aby oddać osocze dla chorych na COVID sami musimy zostać uznani za ozdrowieńców.


Zgodnie z aktualnymi wytycznymi (z dnia 06.11.2020) osocze mogą oddać osoby, które:

1.   Przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl) i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:

  • 8 dni od zakończenia objawów;
  • 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;
2.   Są w wieku 18-65 lat,

3.   W przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

4.   Spełniają kryteria kwalifikujące dla dawców określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Ostateczną i wiążącą decyzję podejmuje lekarz w dniu kwalifikacji lekarskiej.
Warunkiem pobrania osocza są też możliwości logistyczne, pozwalające na zastosowanie metody plazmaferezy czyli oddzielania osocza od pozostałych elementów krwi, które następnie zostają zwrotnie przetoczone dawcy. Jednorazowo pobiera się do 650 ml osocza, które po poddaniu procedurze redukcji patogenów zostaje podzielone na gotowe dla pacjentów dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane (aby ochronić niestabilne składniki krzepnięcia). W zależności od zawartości przeciwciał anty-SARC-CoV-2, chory otrzymuje 200 do 400 ml osocza.
Budujące jest to, że dawca może oddać osocze aż trzykrotnie w odstępie 1 tygodnia.

Rys.3 Plazmafereza3

No dobrze, ale dlaczego akurat osocze? Zapytacie: Co jest w nim takiego niezwykłego?

Odpowiedź jest krótka: immunoglobuliny czyli przeciwciała, białkowe cząsteczki układu odpornościowego. Organizm ozdrowieńca „wie” już jaki jest ten przeciwnik, poznał go na tyle, by skuteczniej walczyć. Oddając osocze przekazujesz całą armię gotową do walki o zdrowie i życie człowieka, któremu zostanie przetoczone....

Zatem DO DZIEŁA!!!

UWAGA!!! Ponieważ procedura jest niestandardowa, poniżej udostępniamy listę numerów dedykowanych do kontaktu w sprawie dawców – ozdrowieńców:
Przed przyjściem do punktu koniecznie skontaktuj się ze swoim RCKiK telefonicznie lub mailowo
- RCKiK w Białymstoku tel. 663 884 663
- RCKiK w Bydgoszczy tel. (52) 322 18 73, 604 972 100 lub lekarz@rckik-bydgoszcz.com.pl
- RCKiK w Gdańsku tel. 503 651 645 lub ozdrowieniec@krew.gda.pl
- RCKiK w Kaliszu tel. (62) 767 94 19
- RCKiK w Katowicach tel. (32) 208 74 19, 726 227 229, 607 678 519, 607 619 718
- RCKiK w Kielcach tel. (41) 335 94 01 lub (41) 335 94 40
- RCKiK w Krakowie tel. 661 926 116, 663 560 300 lub dzial.dawcow@rckik.krakow.pl
- RCKiK w Lublinie tel. 535 612 456 lub ozdrowiency@rckik.lublin.pl
- RCKiK w Łodzi tel. (42) 61 61 450, 609 255 599, (42) 616 14 29 lub sekretariat@krwiodawstwo.pl, (42) 616 14 57 lub rejestracja@krwiodawstwo.pl
- RCKiK w Olsztynie tel. 668 015 577, (89) 526 01 56 w.152, w.130, 668 015 522 lub j.zwierzynski@rckikol.pl
- RCKiK w Opolu (77) 441 38 03 lub lekarz@rckik-opole.com.pl
- RCKiK w Poznaniu (61) 886 33 54 lub ozdrowieniec@rckik.poznan.pl
- RCKiK w Raciborzu tel. ozdrowiency@rckik.pl
- RCKiK w Radomiu tel. 600 035 315, 500 754 538 lub pobieranie@rckik.radom.pl
- RCKiK w Rzeszowie tel. (17) 867 20 33
- RCKiK w Słupsku tel. (59) 842 20 21 lub ozdrowiency@krwiodawstwo.slupsk.pl
- RCKiK w Szczecinie tel. (91) 424 36 45, 726 530 560
- RCKiK w Wałbrzychu tel. (76) 664 63 19 lub ozdrowieniec@rckik.walbrzych.pl
- RCKiK w Warszawie tel. 723 203 207, 691 060 504 lub koronawirus@rckik-warszawa.com.pl
- RCKiK we Wrocławiu tel. (71) 371 58 24, 693 693 702 lub ozdrowieniec@rckik.wroclaw.pl
- RCKiK w Zielonej Górze tel. 609 466 944 lub osocze@rckik.zgora.pl, Gorzów Wlkp. 577 258 250 lub osocze_gw@rckik.zgora.pl
- CKiK MSWiA tel. 519 141 728

1 Źródło: https://www.gov.pl/web/nck/regionalne-centra-krwiodawstwa-krwiolecznictwa
2 Źródło: https://krwiodawcy.org/droga-dawcy
3 Źródło: https://krwiodawcy.org/ozdrowiency/