Facebook
EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


Farmakoterapia w ratownictwie

Forma doskonalenia zawodowego: seminarium

Odbiorcy: ratownicy medyczni,osoby wykonujące medyczne czynności ratunkowe i osoby zainteresowane tematem

Kadra: zajęcia prowadzą

 • lekarz z doświadczeniem w pracy w zespołach ratownictwa medycznego oraz SOR, wieloletni instruktor i trener ratownictwa medycznego,
 • wysokiej klasy ratownicy medyczni.

Program: program jest zatwierdzony przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej i obejmuje:

 • Zasady farmakoterapii w ratownictwie medycznym,
 • Drogi podawania leków w stanach nagłych,
 • Kaniulacja żył obwodowych – ćwiczenia praktyczne,
 • Podawanie leków we wstrzyknięciach dożylnych i wlewach kroplowych – zasady rozcieńczania leków, obliczanie prędkości wlewu kroplowego, wlew ciągły z perfuzora,
 • Monitorowanie stanu pacjenta i zasady bezpieczeństwa przy podawaniu leków drogą donaczyniową,
 • Reakcje niepożądane na podawane leki ze szczególnym uwzględnieniem wstrząsu anafilaktycznego,
 • Obowiązujący wykaz leków, którymi dysponuje w pracy ratownik medyczny. Szczegółowa analiza działania, postaci, dawek, zalecanych dróg i sposobów podawania, działań niepożądanych oraz wskazań do zastosowania w stanach nagłych,
 • Leczenie tlenem w stanach nagłych - ćwiczenia praktyczne,
 • Postępowanie ratownicze w określonych sytuacjach klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem farmakoterapii – ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania: 16 godzin, 2 dni, możliwe jest uczestnictwo tylko w jednym dniu

Punkty edukacyjne: 16 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Cena: ustalana jest indywidualnie dla danej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

« powrót