Facebook
EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


Blog


28 grudnia 2017

Co to jest defibrylator AED?

Trochę teorii

AED - automatyczny defibrylator zewnętrzny (z ang. Automated External Defibrillator) jest to urządzenie, które służy do ratowania życia w tzw. „nagłym zatrzymaniu krążenia” (NZK), czyli w chwili, gdy serce chorego przestaje całkowicie lub w sposób efektywny pracować. Podłączony do chorego defibrylator AED rozpoznaje rytm serca i jeśli jest on nieprawidłowy, może przywrócić właściwy rytm poprzez przeprowadzenie wstrząsu defibrylacyjnego o odpowiednim poziomie energii.

Skomplikowane? W teorii trochę tak, ale w praktyce użycie AED jest bardzo proste i wymaga od ratującego wykonania kilku wskazanych przez urządzenie czynności.

Trochę statystyki

Co roku w Polsce dochodzi do ok. 40 000 przypadków nagłego zatrzymania krążenia. Z tej liczby udaje się uratować tylko ok. 5%. Aż w 80% przypadków NZK można by przywrócić krążenie przy wykorzystaniu AED.

Z tego właśnie względu defibrylatory AED pojawiają się w miejscach publicznych – na lotniskach, dworcach, w urzędach, a także coraz częściej w biurowcach, recepcjach firm, a nawet w domach osób prywatnych. Mimo, że z każdym rokiem zyskują na popularności, nadal boimy się ich używać. Wynika to przede wszystkim z niewiedzy i strachu przed wyrządzeniem krzywdy. Ponadto nie wiemy gdzie znaleźć AED i jak go prawidłowo użyć.

aed znak symbol kurs aed, Resuscytacja z wykorzystaniem AEDGdzie szukać?

AED najczęściej znajduje się w widocznym miejscu wewnątrz lub na zewnątrz budynku, w specjalnej skrzynce. Oznakowane jest charakterystycznym piktogramem przedstawiającym serce i symbol impulsu elektrycznego. Grafik i oznakowań jest wiele, jednak wszystkie orientują się wokół tego motywu.

Szafka zawierająca AED może być wyposażona w alarm, który uruchamia się po jej otwarciu, informując ochronę danego obiektu, że ktoś chce skorzystać z urządzenia i że potrzebna jest mu pomoc, np. poprzez wezwanie służb ratunkowych czy dostarczenie apteczki, dlatego alarmu nie należy się obawiać.

 

Resuscytacja z wykorzystaniem AED

Do momentu dostarczenia i podłączenia AED do chorego należy wykonywać klasyczną resuscytację. Gdy AED jest już dostępne trzeba je włączyć i postępować zgodnie z głosowymi (czasem również wizualnymi) komunikatami. Trudne? Nic prostszego...

AED zostało tak przygotowane, aby pomóc ratującemu w udzielaniu pierwszej pomocy. Po przyklejeniu elektrod odbywa się analiza rytmu pracy serca chorego i na jej podstawie AED podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia defibrylacji lub jedynie dalszego prowadzenia resuscytacji. W każdej z sytuacji AED wyda komendę głosową informującą ratownika o kolejnych, koniecznych do przeprowadzenia czynnościach. Wystarczy zatem słuchać i wykonywać jego instrukcje.

Aby sprawdzić się w sytuacji zbliżonej do realnej, warto przyjść na kurs pierwszej pomocy, który ma w programie obsługę defibrylatora AED, ewentualnie sam kurs obsługi AED. Szkolenie AED dla pracowników firm polecamy przede wszystkim firmom, które mają AED lub planują jego zakup. Na kursie uczestnicy mają szanse nie tylko zapoznać się z różnymi modelami defibrylatorów, ale także samodzielnie  przeprowadzić resuscytację przy użyciu AED na specjalnych manekinach szkoleniowych. Kurs resuscytacji z użyciem AED daje zatem realne odzwierciedlenie zastosowania tego urządzenia w praktyce, przełamuje strach i niweluje barierę niewiedzy. Dlatego uważamy, że szkolenie z obsługi defibrylatora powinno być stałym elementem kursów z zakresu pierwszej pomocy.

 

szkolenie aed, Co to jest defibrylator AED, szkolenie z obsługi defibrylatora