Facebook
EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych

Forma doskonalenia zawodowego: seminarium

Odbiorcy: ratownicy medyczni, studenci kierunków medycznych i osoby zainteresowane tematem

Kadra: zajęcia prowadzą:

 • lekarz - specjalista w zakresie medycyny ratunkowej,
 • ratownik medyczny - wieloletni instruktor ratownictwa.

Program: program jest zatwierdzony przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej i obejmuje:

 • Przyczyny i zapobieganie zatrzymaniu krążenia,
 • Ostre zespoły wieńcowe,
 • Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • Monitorowanie i rozpoznawanie zmian w EKG,
 • Defibrylacja,
 • Zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór i częstoskurczu komorowego bez tętna,
 • Zatrzymanie krążenia w mechanizmie PEA i asystolii,
 • Udrażnianie dróg oddechowych - bezprzyrządowe i przyrządowe,
 • Leki i sposób ich podawania,
 • Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych,
 • Opieka poresuscytacyjna,
 • Ćwiczenia.

Czas trwania: 16 godzin, 2 dni

Punkty edukacyjne: 16 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Cena: ustalana jest indywidualnie dla danej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

« powrót