Facebook
EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


Recertyfikacja KPP z dniem szkoleniowym

Termin: 2019-04-29
Godziny: 12:00 - 20:00
Miejscowość: Warszawa
Poziom: Egzamin
  • Cena: 280,00
Recertyfikacja w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwala przedłużyć ważność posiadanego zaświadczenia o kolejne 3 lata.
 
W egzaminie recertyfikacyjnym mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia Ratownika. Do egzaminu można podejść zarówno w trakcie obowiązywania dotychczas posiadanego zaświadczenia, jak i po jego zakończeniu. W przypadku odległego czasu od zakończenia obowiązywania zaświadczenia w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy sugerujemy powtórzenie kursu.
Osoby, które w wykonywaj pracy powinny mieć zachowaną ciągłość certyfikacji powinny zadbać o zdanie egzaminu przed datą wygaśnięcia poprzedniego zaświadczenia.
 
Aby zostać zakwalifikowanym na listę uczestników egzaminu, należy najpóźniej na 3 dni robocze przed jego terminem dosłać skan zaświadczenia, które utraciło ważność.
 
Cena szkolenia obejmuje udział w zajęciach oraz dwa podejścia do egzaminu - w tym pierwsze w dniu szkolenia a w przypadku niepowodzenia - drugie w terminach dostępnych w Kalendarzu szkoleń jako Recertyfikacja KPP.
 


Zajęcia przygotowujące do egzaminu - symulacje z omówieniem

Czas trwania: 6 godzin zegarowych

  • całodzienne zajęcia praktyczne

  • realistyczne scenariusze zbliżone do zadań egzaminacyjnych

  • symulowane akcje ratownicze z użyciem zestawów PSP R-1 wykorzystywanych podczas egzaminu recertyfikacyjnegoEgzamin

Czas trwania: 3-4 godzin zegarowych

 

Część teoretyczna

  • 30 pytań testowych, jednokrotnego wyboru - dopuszczalne max. 3 błędy

  • zaliczenie części teoretycznej to podstawa dopuszczenia do części praktycznej

 

 

Część praktyczna

  • RKO z monitorowaniem elektronicznym jakości prowadzenia resuscytacji

  • Scenariusz urazowy - ocena umiejętności pracy w zespole ratowniczym w trakcie symulacji

  • Indywidualna ocena umiejętności z zakresu postępowania z pacjentem urazowym - każdy kursant losuje 2 czynności do wykonania (np. przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych, badanie urazowe)

  • Czas trwania: 2-4 h. w zależności od ilości uczestników


 

« powrót

Dane uczestnika:
Dane osoby zgłaszającej:
Wymagane pola nie zostały wypełnione!
Wysyłam formularz...
Formularz został wysłany, dziękujemy