Facebook
EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


Psychologia w ratownictwie

Forma doskonalenia zawodowego: seminarium

Opis kursu: psychologia stosowana w prowadzeniu akcji ratowniczych jest dziedziną wywodząca się z praktyki zarządzania oraz interwencji kryzysowej. Obejmuje problemy związane z reagowaniem na doświadczenia traumatyczne własne i innych osób, umiejętność kierowania stresem podczas akcji ratowniczej i komunikowanie się z osobami poszkodowanymi oraz zespole ratowniczym.
Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z powyższymi problemami oraz przekazanie praktycznych wskazówek do zachowania się w akcji ratowniczej. 

Odbiorcy: ratownicy medyczni, studenci kierunków medycznych, lekarze, psycholodzy, służby ratownicze i osoby zainteresowane tematem

Kadra: zajęcia prowadzi psycholog - doskonały znawca tematu - mgr Dariusz Piotrowicz, negocjator policyjny - więcej o nim: KLIKNIJ TUTAJ

Program: program jest zatwierdzony przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej i obejmuje:

 • Anatomia doświadczenia traumatycznego,
 • Wypadki, katastrofy komunikacyjne,
 • Traumy kryminalne (zabójstwo, zgwałcenie, napad rabunkowy),
 • Traumy „masowe” (pożary, katastrofy budowlane, zamachy terrorystyczne),
 • Konsekwencje doświadczeń traumatycznych:
  • ostra reakcja stresowa, zachowania autodestrukcyjne, agresywne, zaburzenie po stresie traumatycznym (ang. Post Traumatic Stress Disorder),
 • Elementy zarządzania stresem na miejscu sytuacji kryzysowej (traumatycznej),
 • Kontakt z osobami w sytuacji traumatycznej, podstawowe zasady interwencji kryzysowej,
  • Kluczowe zasady komunikowania się,
  • Radzenie sobie z szokiem, agresją, dezorientacją,
  • Dostarczenie wsparcia i identyfikacja jego naturalnych źródeł,
  • Zasady informowania o śmierci,
 • Psychologiczne bezpieczeństwo ratownika:
  • Diagnoza poziomu własnego stresu i rutynowych strategii radzenia sobie,
  • Uświadomienie znaczenia konstruktywnych strategii redukcji stresu,
  • Wpływ traumy na psychikę ratownika,
  • Możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego,
  • Zorganizowane odreagowanie po szczególnie obciążających wydarzeniach (rola debriefingu).

Czas trwania: 8 godzin, 1 dzień

Punkty edukacyjne: 8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Cena: ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

« powrót