Facebook
EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


Pierwsza pomoc w firmie

kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z pierwszej pomocy dla firm


Kurs przeznaczony jest dla pracowników wyznaczonych w firmie do udzielania pierwszej pomocy.

W każdej pracy może dojść do różnego rodzaju zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Na każdym pracodawcy leży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa, w tym zapewnienia dostępu do apteczek oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych do udzielania pierwszej pomocy. Osoby te powinny być odpowiednio w tym zakresie przeszkolone.

Kurs zbudowany jest modułowo. Zagadnienia, które obejmuje zostały przygotowane na podstawie analizy najczęściej występujących w pracy wypadków i zagrożeń...

Kurs pierwszej pomocy, określany często jako kurs pierwszej pomocy przedmedycznej czy kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej, kurs BLS AED, kurs RKO, kurs resuscytacji, czy kurs reanimacji obejmuje następujące moduły tematyczne:

BLS (Basic Life Support) - moduł bazowy

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy

 • aspekty prawne

 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

 • wzywanie służb ratowniczych

 • bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia

 • sprzęt do udzielania pierwszej pomocy

 • elementy anatomii i fizjologii

 • ocena stanu i funkcji życiowych poszkodowanego

 • utrata przytomności

 • udrażnianie dróg oddechowych

 • układanie w pozycji bezpiecznej

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Defibrylator AED

 • idea AED, sposób działania, zasady wykorzystania

 • przepisy dotyczące stosowania AED

Wypadki w pracy

 • współpraca ze służbami ratowniczymi

 • skaleczenia, rany i krwotoki

 • złamania, zwichnięcia i skręcenia

 • nagłe zachorowania: zawał serca, padaczka/drgawki, cukrzyca, udar

 • zadławienia

 • omdlenia

 • zakładowa apteczka pierwszej pomocy

Czas trwania szkolenia z pierwszej pomocy:

6 godzin

Każdy uczestnik otrzymuje:
 • Certyfikat honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce, niezbędny do wyznaczenia danego pracownika do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy.

kurs pierwszej pomocy dla firm

Sprawdź termin kursu w formie otwartej

 

Aby otrzymać ofertę na kursy pierwszej pomocy przedmedycznej w formie zamkniętej prosimy o kontakt z Działem Szkoleń. Prosimy o podanie podstawowych informacji o Państwa oczekiwaniach względem szkolenia z pierwszej pomocy: ilości grup, ilości osób, miejscu realizacji i innych kwestiach.

« powrót