Facebook
EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


Pierwsza pomoc w firmie

Termin: 2017-11-17
Godziny: 9:00 - 15:00
Miejscowość: Warszawa
Poziom: Podstawowy
 • Cena: 100,00

 


Tego dnia realizowany będzie również dodatkowy moduł przecipowżarowy.

 Program modułu:

 • zapoznanie ze znakami przeciwpożarowymi

 • alarmowanie i powiadamianie służb ratunkowych

 • postępowanie w razie pożaru

 • zapoznanie z technikami gaszenia pożarów

 • zapoznanie ze środkami gaśniczymi i dobór gaśnic

Uczestnictwo w tym elemencie szkolenia wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 20 zł netto od osoby. W razie zainteresowania tą opcją prosimy o powiększenie opłaty za kurs o tą kwotę.


Kurs obejmuje zagadnienia związane z najczęściej występującymi zagrożeniami w pracy oraz w życiu codziennym.

Program kursu oparty jest na wytycznych 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji i obejmuje następujące moduły tematyczne:


BLS - Basic Life Support - moduł bazowy

 • aspekty prawne

 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

 • wzywanie służb ratowniczych

 • bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia

 • ocena stanu i funkcji życiowych poszkodowanego

 • utrata przytomności

 • udrażnianie dróg oddechowych

 • układanie w pozycji bezpiecznej

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa


AED - automatyczny defibrylator


 • idea AED, sposób działania, zasady wykorzystania

 • przepisy dotyczące stosowania AED

 • resuscytacja z użyciem AED

 


 

Wypadki w pracy


 • zdarzenia mogące wystąpić na stanowisku pracy

 • wyposażenie zakładowej apteczki pierwszej pomocy

 Urazy
 • skaleczenia, rany i krwotoki

 • złamania, zwichnięcia i skręcenia

 • urazy kręgosłupa

 • oparzenia

Stany nagłe
 • poszkodowany z bólem w klatce piersiowej

 • cukrzyca

 • padaczka

 • udar mózgu

 • zadławienia


Czas trwania szkolenia:

7 godzin dydaktycznych

Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje:
 • certyfikat honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce, niezbędny do wyznaczenia danego pracownika do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy (ważny rok od jego wydania)

 • mini apteczkę w formie breloczka wyposażoną w rękawiczki i maseczkę do sztucznego oddychania

 • plastikową kartę ICE z instrukcją pierwszej pomocy

 • czytelne materiały szkoleniowe

 • serwis kawowy w trakcie trwania kursu

Cena

Ze względu na przepisy podatkowe dotyczące szkoleń, w przypadku, gdy na kurs kierowany jesteś przez firmę (płatnika VAT), do ceny kursu doliczamy podatek VAT w wysokości 23%. Niezależnie od ostatecznej ceny, zawsze wystawiamy fakturę VAT.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie dla firm

 

Aby otrzymać ofertę realizacji tego szkolenia w formie zamkniętej prosimy o kontakt z Działem Szkoleń. Prosimy o podanie podstawowych informacji o planowanym szkoleniu: ilości grup, ilości osób, miejscu realizacji i innych oczekiwaniach.

Aby zapisać się na kurs wypełnij formularz zgłoszeniowy


« powrót

Pliki do pobrania


Dane uczestnika:
Dane osoby zgłaszającej:
Wymagane pola nie zostały wypełnione!
Wysyłam formularz...
Formularz został wysłany, dziękujemy