Facebook
EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


Pierwsza pomoc + AED

 

Kurs przygotowany dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy na terenie firmy.

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w pracy oraz w życiu codziennym. Nauczą się prowadzenia reanimacji, postępowania w zakrztuszeniu, urazach i nagłych stanach chorobowych,  jak również wykonywania reanimacji z użyciem defibrylatora AED.

Ramowy program szkolenia
 • przepisy prawne i aspekty psychologiczne,

 • bezpieczeństwo własne i poszkodowanego,

 • skuteczne wzywanie pomocy,

 • podstawy anatomii i fizjologii,

 • kontrola podstawowych funkcji życiowych,

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych,

 • udrażnianie dróg oddechowych,

 • rany, krwotoki,

 • złamania, zwichnięcia, skręcenia,

 • urazy rdzenia kręgowego,

 • oparzenia,

 • porażenia prądem elektrycznym,

 • wstrząs,

 • stany nagłe: zawał serca, drgawki, atak astmy,

 • budowa i zastosowanie AED,

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych z użyciem AED,

 • skład i sposoby wykorzystania apteczki firmowej.

 

Każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce, niezbędny do wyznaczenia danego pracownika do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy.

Czas trwania szkolenia:

5-7 godzin (na życzenie klienta czas szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb).


Aby otrzymać ofertę realizacji tego szkolenia w formie zamkniętej prosimy o kontakt z Działem Szkoleń. Prosimy o podanie podstawowych informacji o planowanym szkoleniu: ilości grup, ilości osób, miejscu realizacji i innych oczekiwaniach.

 

« powrót

Pliki do pobrania