Facebook
EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Termin: 2019-03-22
Godziny: 9:00 - 19:00
Miejscowość: Warszawa
Poziom: Zaawansowany
 • Cena: 900,00 750,00

Promocyjna cena szkolenia obowiązuje w przypadku dokonania płatności najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Przedstawiona cena jest ceną brutto.

Kurs KPP realizowany w dwa zjazdy (piątek, sobota, niedziela) w dniach 22-24 marca oraz 29-31 marca r. Egzamin: 31 marca 2019 r.

KPP to najbardziej zaawansowany kurs z zakresu pierwszej pomocy, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego.

Ogólny program szkolenia - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia:


Organizacja, sprzęt, bezpieczeństwo

Czas trwania: 9 godzin

 • organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne

 • bezpieczeństwo własne

 • poszkodowanego - wskazania  do  natychmiastowej  ewakuacji z miejsca zdarzenia

 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia

 • zasady użycia zestawów ratowniczych, dezynfekcja sprzętu


Czynności resuscytacyjne

Czas trwania: 16 godzin

 • elementy anatomii i fizjologii

 • ocena poszkodowanego, badanie  wstępne oraz szczegółowe

 • wywiad ratowniczy

 • poszkodowany nieprzytomny

 • przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych

 • resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)


Automatyczny defibrylator - AED

Czas trwania: 3 godziny

 • zasady działania, wskazania i przeciwskazania do jego użycia

 • obsługa AED

 • resuscytacja z użyciem AED

 

 


Stany nagłe

Czas trwania: 4 godziny

 • wstrząs

  • przyczyny i objawy wstrząsu
  • pozycja przeciwwstrząsowe
  • udzielanie kwalifikowanej pomocy osobom we wstrząsie
 • inne stany nagłe – postępowanie:

  • w czasie i po napadzie drgawkowym
  • z chorym na cukrzycę
  • w przypadku podejrzenia zawału mięśnia sercowego
  • w przypadku podejrzenia udaru mózgu
  • w przypadku podejrzenia zatrucia
  • w przypadku podtopienia


Urazy

Czas trwania: 14 godzin

 • urazy mechaniczne i obrażenia:

  • rodzaje ran
  • zasady tamowania krwotoków i krwawień zewnętrznych
  • opatrywanie poszczególnych obszarów ciała
  • urazy stawów
  • stabilizacja i unieruchamianie
  • urazy kręgosłupa
 • urazy chemiczne, termiczne, elektryczne

  • procedury postępowania
  • drogi wnikania i działanie na organizm niektórych substancji chemicznych
  • odmrożenia
  • zasady prowadzenia kwalifikowanej pomocy w przypadku aktów terrorystycznych


Działania ratownicze

Czas trwania: 3 godziny

 • taktyka działań ratowniczych:

  • zdarzenia masowe, mnogie, pojedyncze
  • segregacja wstępna – cel i zasady szybkiej oceny stanuposzkodowanych
 • karta segregacyjna

 • karta udzielonej pomocy

 • logistyka

 • ewakuacja ze strefy zagrożenia

  • sposoby ewakuacji poszkodowanych w różnych warunkach
 • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Czas trwania:

66 godzin dydaktycznych (6 dni - ostatniego dnia odbywa się egzamin)

Zgłoszenie:

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy. Aby uczestniczyć w kursie wymagana jest akcpetacja Regulaminu organizacyjnego kursu KPP.

« powrót

Pliki do pobrania

Brak miejsc na ten kurs.