Facebook
EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


Kurs w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (120 punktów edukacyjnych)

Cel: kurs pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego. Ma na celu usprawnienie pracy ratownika medycznego przez zdobycie i usystematyzowanie nowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności

Punkty edukacyjne: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, uczestnik otrzymuje za udział w kursie 120 punktów edukacyjnych. Kurs posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Odbiorcy: ratownicy medyczni

Czas trwania: 6 dni

Cena: ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Liczba uczestników: 18 osób - w przypadku większej liczby chętnych decydowała będzie kolejność zgłoszeń, a pozostałe osoby zostaną poinformowane o kolejnych terminach

Program kursu:

 • Przygotowania pacjenta i opieka medyczna podczas transportu,
 • Opatrywanie ran,
 • Medyczne czyn. ratunkowe przy zaburzeniach rytmu serca – farmakoterapia, kardiowersja, stymulacja,
 • Intubacja dotchawiczna w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • Układanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w pozycji właściwej,
 • Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego,
 • Przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych,
 • Wykonywanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu,
 • Algorytm Specjalistycznych Zabiegów Resuscytacyjnych noworodków, dzieci i dorosłych,
 • Odbarczanie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,
 • Zdarzenia masowe i katastrofy.


Egzamin: kurs kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego i egzaminu praktycznego. Zaliczenie kursu jest potwierdzone wydaniem uczestnikom zaświadczenia wraz z adnotacją w Karcie Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medyczngo oraz poprzez odnotowywane w dokumentacji prowadzonej przez organizatora

Kadra: zajęcia poprowadzi lekarz z doświadczeniem w pracy w zespołach ratownictwa medycznego oraz SOR, wieloletni instruktor i trener ratownictwa medycznego oraz ratownicy medyczni i psycholog

Zgłoszenia: prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

« powrót

Pliki do pobrania