Facebook
EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Baner


Kurs instruktorski EFR

Emergency First Response

to jedna z najszybciej rozwijających się międzynarodowych organizacji w zakresie szkolenia z pierwszej pomocy.

Kursy Emergency First Response posiadają szerokie międzynarodowe uznanie. Emergency First Response opiera się na ponad 48-letnim doświadczeniu w rozwoju kursów instruktażowych, materiałów szkoleniowych i programów edukacyjnych, obejmujących swoim zakresem pierwszą pomoc. Kursy EFR bazują na wytycznych członków komitetu ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation), skupiających światowe organizacje, takie jak np: AHA (American Heart Association), ERC (Europejska Rada Resuscytacji), ARC (Australijska Rada Resuscytacji) i inne uznane w świecie.

Kursy EFR rekomendowane są m.in przez PADI (Professional Association of Diving Instructors), a także uznawane w kilkudziesięciu krajach jako kursy niezbędne do wykonywania niektórych zawodów. Mają one charakter międzynarodowy i nie wymagają nostryfikacji za granicą.

Kurs Instruktorski EFR

opiera się na posiadanych przez uczestników umiejętnościach w zakresie podstawowej pierwszej pomocy i skupia przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności instruktażowych, tak aby posiadaną wiedzę skutecznie przekazywać innym. Kurs instruktora zapewnia przeszkolenie niezbędne do prowadzenia kursów:

Emergency First Response Primary Care (CPR):

Uczy uczestników, jak reagować na zagrożenia życia. Kurs koncentruje się na podstawowej opiece zdrowotnej poprzez połączenie wiedzy teoretycznej, rozwoju umiejętności praktycznych i realistycznych scenariuszy.

Secondary Care (First Aid):

Obejmuje umiejętności zareagowania w sytuacjach urazów lub chorób, które nie są bezpośrednio zagrażające życiu, takich jak np. silne reakcje alergiczne, astma, poparzenia, problemy cukrzycowe, zwichnięcia i złamania, urazy oczu, hipotermia, ukąszenia owadów itp.

Care for Children:

Obejmuje pierwszą pomoc rannym lub chorym dzieciom, w wieku od jednego do ośmiu lat oraz niemowlętom, uwzględniającą różnice w odniesieniu do dorosłych. Program obejmuje także emocjonalne aspekty opieki nad dziećmi w sytuacji kryzysowej, jak również zapobieganie obrażeniom i chorobom.

CPR & AED

Kurs uczy podstawowych zasad resuscytacji oraz wdrażania i wykorzystywania zautomatyzowanej defibrylacji zewnętrznej (AED) w sytuacji awaryjnej.

Kurs instruktorski obejmuje zagadnienia związane z założeniami programowymi tych kursów EFR, wraz z instrukcją, w jaki sposób powinny być one realizowane przez instruktora. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się też , w jaki sposób motywować kursantów do nauki, jak skutecznie oceniać wiedzę, jak realizować scenariusze szkoleniowe. Uczestnicy kursu otrzymują także niezbędną wiedzę pomocną przy marketingu kursów EFR.

Wymagania wstępne:
  • nie starsze niż 24 miesiące zaświadczenie o ukończeniu szkolenia EFR Primary / Secondary Care lub równoważny

  • ukończony 18 rok życia

Przebieg kursu:

Na około dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia uczestnicy otrzymują manuale do samodzielnego opracowania, a następnie spotykają się na szkolenie z instruktorem.

Ramowy program szkolenia:
  • wprowadzenie do programu Emergency First Response

  • filozofia nauczania ratownictwa przedmedycznego

  • metodyka nauczania w trakcie kursów pierwszej pomocy

  • zasady organizacji kursów Emergency First Response

  • marketing kursów Emergency First Response

Czas trwania szkolenia:

2 dni

Sprawdź terminy szkolenia

 

 

« powrót