EMERMED na YouTube
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?
Uratowałbyś życie sam? A potrafisz działać w zespole?


Firmowe grupy ratownicze

Najskuteczniejszą formą zapewnienia pracownikom, szczególnie w dużych firmach, dostępu do pierwszej pomocy, jest stworzenie zespołu szybkiego reagowania Rescue Team, czyli firmowej grupy ratowniczej. W dużych zakładach pracy, szczególnie tych, gdzie występuje dużo zagrożeń, warto taką grupę osób wyłonić spośród osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy.

Aby wspomóc firmę w organizacji Rescue Team, przygotowaliśmy kompleksowy program, który ma na celu profesjonalne przygotowanie członków grupy ratowniczej do niesienia pomocy. Program ten obejmuje:

  • analizę występujących na terenie zakładu pracy zagrożeń,

  • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dostosowane do specyfiki firmy,

  • cykliczne ćwiczenia i symulacje na terenie zakładu pracy,

  • szkolenia przypominające.

Przygotowane przez nas programy obejmują udzielanie pomocy zarówno bez specjalistycznego sprzętu, jak również z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań. Uczestnicy szkoleń ćwiczą na profesjonalnym sprzęcie ratowniczym i dydaktycznym. Uczymy również działać w zespole, zarządzać akcją ratowniczą do czasu przybycia służb zawodowych oraz przełamywać stres i wewnętrzne bariery.

Korzyści wynikające ze stworzenia w firmie Rescue Team:
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i zmniejszenie kosztów związanych z wypadkami oraz odszkodowaniami,

  • zmotywowanie pracowników poprzez wykazanie dbałości pracodawcy o inwestowanie w ich bezpieczeństwo i rozwój osobisty, co przekłada się bezpośrednio na wydajność pracy,

  • spełnienie wymogów wynikających z Kodeksu Pracy,

  • uwrażliwienie pracowników, pobudzenie w nich gotowości do udzielania pomocy oraz wykształcenie praktycznych umiejętności postępowania w najczęściej występujących w ich pracy zdarzeniach.

 

W celu otrzymania kompleksowej oferty, prosimy o kontakt z Działem Szkoleń.

« powrót